Top

Kalite, Çevre ve Sağlık

ENTEGRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ


İşletmemiz, ISO 9001:2015, ISO 14001, OHSAS 18001 kalite yönetim sistemine sahip olup, kurulduğu günden itibaren üretimlerinde ve hizmetlerinde kaliteyi hep ön planda tutmuş, “insana saygı” ‘ya dayalı kalite anlayışı ile hareket etmiştir. Müşteri beklentilerini karşılamak ve memnuniyetlerini en üst seviyede tutmak için sürekli yatırımlar yaparak, dünya markası olma yolunda ilerlemektedir.


 • COŞKUN KAUÇUK A.Ş. OLARAK 9 YILDIR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULANMAKTADIR.
 • BU SÜRENİN 8 YILLIK DÖNEMİNDE ENTEGRE SİSTEM UYGULAMASI SÜRMEKTEDİR.

ISO/TS 16949 Otomotiv Yönetim Sistemleri çalışmaları 4 yıldır altyapı çalışmaları olarak sürmektedir. FMEA, SPC, MSA, PPAP, 5sigma vb. eğitimleri uzman danışmanlar tarafından sürmektedir.


COŞKUN KAUÇUK AŞ. Çok detaylı olarak her birimin günlük verilerini girdiği tüm birimlerin entegre olduğu istatistiksel veri tabanına sahiptir.

Genç bir firma olmasına rağmen bu kadar başarılı olması yeni teknolojilere ve eğitime yatırım yapmasından kaynaklanmaktadır. Yönetimin, Kalite Yönetim Sistemine Katkısı tamdır.

Coşkun Kauçuk A.Ş.;


Uzman ekibi ile mutlak müşteri memnuniyetini sağlamak için; ISO 9001:2015, ISO 14001, OHSAS 18001 ve ISO/TS 16949 standartlarına kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak Kalite, Çevre, İşçi Sağlığı İş Güvenliği ve Otomotiv Yönetim Sistemlerini oluşturacak ve sürekli iyileştirme ile destekleyerek güçlendirecektir.


Bu bağlamda;


 • Doğal kaynak kullanımında çevreye saygılı olarak,
 • Atık miktarını önleyerek ve azaltarak,
 • Yeni ürün ve teknolojilere hızlı, güvenilir şekilde geçerek,
 • Hammadde kullanımında israfı önleyerek,
 • Enerji tüketiminde sürekli tasarruf ederek çevre kirliliğini azaltarak,
 • Çalışanlarımızın motivasyonu için, kalite, çevre ve işçi sağlığı-iş güvenliği bilincini geliştirerek eğitim imkanlarının sürekliliğini ve çağdaş çalışma koşullarını sağlayarak,
 • Ekipman ve iş aracı seçiminde çevreye duyarlı ve iş sağlığı-iş güvenliğine uygun malzeme seçimini sağlayarak,
 • İş kazası riskini azaltacak şekilde ergonomik ve sağlıklı iş ortamları sağlayarak, ÜRETMEK COŞKUN KAUÇUK AŞ. OLARAK KALİTE POLİTİKAMIZDIR…

Yönetimimiz, ENTEGRE Yönetim Sistemimizin işleyişi için ihtiyaç duyulan tüm kaynakları sağlayacağını ve sistemlerin sürekliliğini taahhüt etmektedir.

Kalite BelgelerimizKalite BelgelerimizKalite BelgelerimizKalite BelgelerimizKalite BelgelerimizKalite BelgelerimizKalite BelgelerimizKalite BelgelerimizKalite BelgelerimizKalite Belgelerimiz

Çevre Politikamız


Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmenliklerine uyarak, Çevre etkilerini kontrol altına tutarak bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin tüm ürün üretim faaliyetini ‘Operasyonel İş Mükemmelliği’ ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.


COŞKUN KAUÇUK A.Ş. olarak politikamızı hayata geçirmek için yapacağımız faaliyetler.


 1. Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal genellikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.
 2. Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunması sağlamak.
 3. Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.
 4. Çevresel performansımız sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek.
 5. Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı, taşeronlarımız ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak.
 6. Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içersinde bulunmak.
 7. Üretim taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atık azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek.
 8. İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.