Top

Coşkun Kauçuk A.Ş.;


Uzman ekibi ile mutlak müşteri memnuniyetini sağlamak için; ISO 9001:2015, ISO 14001, OHSAS 18001 ve ISO/TS 16949 standartlarına kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak Kalite, Çevre, İşçi Sağlığı İş Güvenliği ve Otomotiv Yönetim Sistemlerini oluşturacak ve sürekli iyileştirme ile destekleyerek güçlendirecektir.


Bu bağlamda;


  • Doğal kaynak kullanımında çevreye saygılı olarak,
  • Atık miktarını önleyerek ve azaltarak,
  • Yeni ürün ve teknolojilere hızlı, güvenilir şekilde geçerek,
  • Hammadde kullanımında israfı önleyerek,
  • Enerji tüketiminde sürekli tasarruf ederek çevre kirliliğini azaltarak,
  • Çalışanlarımızın motivasyonu için, kalite, çevre ve işçi sağlığı-iş güvenliği bilincini geliştirerek eğitim imkanlarının sürekliliğini ve çağdaş çalışma koşullarını sağlayarak,
  • Ekipman ve iş aracı seçiminde çevreye duyarlı ve iş sağlığı-iş güvenliğine uygun malzeme seçimini sağlayarak,
  • İş kazası riskini azaltacak şekilde ergonomik ve sağlıklı iş ortamları sağlayarak, ÜRETMEK COŞKUN KAUÇUK AŞ. OLARAK KALİTE POLİTİKAMIZDIR…

Yönetimimiz, ENTEGRE Yönetim Sistemimizin işleyişi için ihtiyaç duyulan tüm kaynakları sağlayacağını ve sistemlerin sürekliliğini taahhüt etmektedir.